Εξωστοματικά μηχανήματα

- Εξωστοματικό (φωτογραφία 1)
- Μάσκα προσώπου (φωτογραφία 2)

Και τα δύο αυτά είδη εξωστοματικών μηχανημάτων χρησιμοποιούνται σε ορθοδοντικές - ορθοπεδικές θεραπείες σκελετικών ανωμαλιών μεταξύ άνω και κάτω γνάθου. Ασκούν μεγάλες δυνάμεις με σκοπό την μετακίνηση των οστών των γνάθων προς την σωστή κατεύθυνση για να επιτευχθεί αρμονική σχέση μεταξύ τους Είναι εύχρηστες στη θεραπεία παιδιών και εφήβων. Οι εφαρμογές αυτές αφαιρούνται και επανατοποθετούνται από τον ίδιο τον ασθενή και χρησιμοποιούνται για ορισμένες ώρες καθημερινά σύμφωνα με οδηγίες του Ορθοδοντικού.

face external appliances
facebook youtube twitter
okaystudio.com